Aycup Ambalaj ve Karton Bardak Hammaddesi

Türkiye'de ve Dünya'da Ambalaj ve Hammadde Gelişimi

   Ambalaj, içine konulan ürünü, üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar dağıtım zincirindeki dış etkenlerden koruyan bir arada tutarak taşıma, depolama, dağıtım, tanıtma işlemlerini kolaylaştıran sargılar ve kaplar çok eski zamanlardan beri günlük hayatımızın bir parçası olmuştur.

Ambalaj dünyamızdaki her toplum için vazgeçilmez bir ürün olup, sayısız malın muhafazasının ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan olmazsa olmaz bir konuma haizdir, diğer taraftan ambalaj, taşıması gerekli özellikleri ve kullanımı sonrasında oluşturduğu atık sorunu nedeniyle çözülmesi gerekli problemler çıkaran bir üründür.İnsanoğlunun kullandığı ilk ambalajlara örnek olarak; su kabakları, ağaç yaprakları, deri parçaları verilebilir. Önceleri doğal malzemeleri kullanan insanoğlu tekniğin gelişmesiyle birlikte seramik kaplar, ağaç fıçılar, deri keseleri imal ederek kullanmaya başlamıştır. Ambalaj sektörünün ekonomik büyüklüğü her geçen gün artmakta olup, dünya ambalaj pazarı sürekli gelişmektedir.

Türkiye'de ise son yıllarda gelişme eğilimi gösteren sanayi dallarında üretilen çeşitli tarım ve gıda ürünleri ile diğer gıda dışı ürünlerin amaca yönelik pazarlanmasında, özellikle ihraç mallarında ambalaj giderek önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye ambalaj sektörü, artan talepleri karşılamak için ekonomisi gelişmiş ve göreceli olarak ambalaj pazarı doyuma ulaşmış ülkelerinde olduğundan daha hızlı bir gelişme göstermektedir.


Karton Bardak Hammadde Piyasasında Neler Oluyor 


Dünyada ambalaj kağıdı ve kağıt bardak ham maddesi sektörü dünyadaki önemli karton bardak kağıdı üreticisi ülkeler sıralamasında 2018 yılının en büyük kağıt ham madde üreticisi Çin olmuştur. İkinci sırada ise ABD yer almaktadır. Sıralamanın devamında gelen ülkeler arasında Finlandiya, Hindistan, Japonya, Kore, Rusya, Kanada, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Polonya'dır.

Türkiye'de ise son yıllarda artmakta olan ihtiyaç sebebiyle karton bardak hammadde üreticileri kendilerine karton bardak pazarında yer bulmuştur.


Aycup ® Karton Bardak - Kağıt Bardak