Karton bardak ham maddesinde bulunan PLA nedir ?

Karton Bardak Kağıdında Bulunan PLA Nedir ?

PLA Nedir ?

Doğada son bulan atıkların biyo bozunmasının gerçekleşmesi için topraktaki organizmaların yapısı ve çevre etkisi önem taşır.

Mısır, bezelye, bitkisel yağ veya mikrobiyata gibi yenilenebilir hayvansal ve bitkisel kaynaklardan üretilen plastiklere, doğada çözünmeleri daha kolay gerçekleştiği ve zararsız olduğu için Biyobozunur Plastik denir.


                                                                                                  

Her yıl üretilen 450 milyon tondan fazla üretilen petrole dayalı sentetik plastiklerin %40’u paketleme malzemesi olarak kullanılıp, bunlar çöpe atıldığı takdirde atık olarak depolama alanlarında son bulmaktadır.

Biyobozunur plastik ambalaj malzemelerinden üretilen ürünlerin küresel ısınmaya sebep olan sera gazı salınımı oranı oldukça azdır.

Bu nedenle ABD ve AB ülkelerinde toprakta eriyebilen bu plastik ambalaj malzemelerinin kullanımı artmaktadır.

Biyobozunur plastikler, toprakta 1-5 ay gibi kısa bir süre içerisinde çürüyüp doğaya karışmaktadır.
PLA Kullanım Alanları  

PLA uzun zamandır, tıbbi uygulamalar için kullanılagelmiştir ve son zamanlarda gündemde olan 3 boyutlu yazıcılar ile yapılan üretimlerde de kullanılan PLA’nın önemi her geçen gün artmaktadır.

Ancak son yıllarda bu ham maddenin satış fiyatlarının da düşmesiyle beraber tüm plastik ürünlerin üretimi bakımından öne çıktığı gözlenmektedir.

Dolayısıyla ambalaj malzemeleri, bebek biberonları, karton bardaklar, kağıt bardaklar, film örtüleri, çeşitli ofis ürünleri, plastik poşetler, gibi çok çeşitli ürünlerin ham maddesi olarak kullanılır.


www.aycup.com.tr