FSC FOREST Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) baş harflerinden oluşur ve uluslararası bir kuruluştur.  Dünyada koruma zinciri programı (COC) yönetilmesi, standartlarının oluşturulması, kuruluş temsilcilerini, bazı orman kuruluşlarını bir araya getiren kar amacı olmayan bir oluşumdur.

FSC belgesi nedir ?

FSC SERTİFİKASI NEDİR ?

FSC açılımı ; Forest Stewardship Council Türkçe karşılığı ;Orman Koruma Konseyi Sertifikasıdır.

FSC Belgesi ise (Orman Koruma ve Gözetim Sertifikası) anlamına gelmektedir.


FSC TARİHİ SÜRECİ 

990 yılında Kaliforniya'da bir araya gelen orman ürünleri üreticileri, dağıtıcıları, kullanıcıları ve çevre ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için bir girişim başlattılar.

Üyelik tabanına dayalı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan FSC (Orman Yönetim Konseyi) orman yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını ve insanların bir araya gelerek kötü orman politikalarının engellenmesi için çalışmasını ilke edinen bir kuruluş olarak ortaya çıktı. Zamanla Merkezi Bonn'da ve Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bölge temsilcilikleri olan uluslararası bir kuruluş haline geldi.

FSC'nin amaçlarını ve temel çalışma şeklini kısaca şu maddelerle özetleyebiliriz;

FSC dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir.

Bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir.

Belirlenen FSC standartlarına uygunluk sertifikalarını vermek üzere farklı kurumlara yetki verilmiştir.

Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar.

FSC pazarlama programları ve bilgi sağlama hizmetleriyle doğru orman yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması için hizmet verir.

Geçtiğimiz 13 yılda 70 ülkede 90 milyon hektardan fazla alanda FSC standartlarına uygun üretim yapılmıştır. FSC 45 ülkede bulunan ulusal örgütleri kanlıyla çalışmalarını sürdürmektedir.FSC'NİN AMACI

FSC; Dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini teşvik etmek, ormancılığın sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre yürütülmesine yardımcı olmak, orman alanlarının korunmasını ve kalıcı varlığını sağlamak, bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir.

Çevresel şartlara uygun orman yönetiminin amacı; kereste ve kereste dışı orman ürünlerinin ormanın biyolojik çeşitliliğine, verimliliğine ve ekolojik süreçlerine zarar vermeden elde edilmesidir.

Sosyal açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı; yerel halkın ve toplumun uzun vadede orman ve orman ürünlerinden fayda sağlayacağı, ancak bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen uzun dönemli yönetim planlarına da katılımda bulunacağı sistemlerin kurulmasıdır.

Ekonomik açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı; ormanlara yönelik her türlü müdahalenin, içinde bulunduğu ekosistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede kar amacı güdülerek yapılmasıdır.

Bu amaçlara ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir.
FSC BELGESİ FAYDALARI

Fsc Belgesi ile Fsc logosu kullanım hakları elde edilmiş olunur.

Ürünün Fsc standartlarına uygunluğu taahhüt edilmiş olunur.

Fsc Belgesi ile bu ürünün tedarik zincirine katılım sağlanır.

Orman ürünlerinin düzgün kaynaklardan geldiğinin göstergesidir.


FSC NEDİR?

FSC FOREST Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) baş harflerinden oluşur ve uluslararası bir kuruluştur.

Dünyada koruma zinciri programı (COC) yönetilmesi, standartlarının oluşturulması, kuruluş temsilcilerini, bazı orman kuruluşlarını bir araya getiren kar amacı olmayan bir oluşumdur.

Temel amacı dünyadaki orman ürünlerini doğru bir şekilde kullanılması ile ilgili standartlar oluşturmak ve yönetmek ve tüm kuruluşlarında buna uyduğunu bağımsız bir şekilde denetlenmesini sağlamaktır.

Fsc kuruluş yeri ve merkezi Almanya Bonn şehridir.


FSC BELGESİ NE DEMEKTİR ?

Fsc standardının orman ürünleri ile üretim yapan bir firmalarda bu standardın uygulandığının göstermek ve bu standarda göre denetim yapılması sonucu verildiğini gösterir.


Fsc direkt olarak kuruluşlara bir denetim yapmaz. Standartlar oluşturup firmalara yetkiler verip bu sistemin uygulanmasını denetler.

Fsc belge verilen firmaları web sitesi üzerinden yayınlar.


FSC BELGESİ ŞARTLARI

FSC dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir sistemdir.

Bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir.

Belirlenen FSC standartlarına uygunluk sertifikalarını vermek üzere farklı kurumlara yetki verilmiştir.

Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla bilinirler.

FSC pazarlama programları ve bilgi sağlama hizmetleriyle doğru orman yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışırlar.

13 yılda 70 ülkede 90 milyon hektardan fazla alanda FSC standartlarına uygun üretim yapılmıştır.

Fsc Çeşitleri

FSC – CoC : ORMAN YÖNETİM KONSEYİ KORUMA ZİNCİRİ SERTİFİKASI

Orman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur. 2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan fazla orman alanı FSC standartlarına uygunluğu nedeni ile sertifikalandırılmıştır. Ürün üzerinde bulunan FSC etiketi, tüketicinin kağıt ürünü veya kereste alırken tercih yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur.

FSC-CoC sertifikası, ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular. Daha net ifade etmek gerekirse; örneğin etiket üreten bir matbaanın, etiketi oluşturduğu kağıdın üretiminde kullanılan hammaddenin iyi yönetilmiş bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla oluşturulan etiketin gerek üretim aşamalarında gerekse depolama ve sevkiyat aşamalarında karışmasını engelleyici bir sistemin olması anlamındadır.

Ürün ve hammadde üzerindeki FSC logosu ve kayıt numaraları bu sistemin uygulandığının görsel ifadesidir.

FSC-CoC kapsamında tahta, kereste ve türevleri gibi ürünlerin yanı sıra kağıt ve kağıt bazlı ürünler, karton bardak, kağıt bardak (gazete, dergi, mukavva koli, kağıt ambalajlar vb.), her türlü mobilya, müzik enstrümanları, tahta oyuncaklar, tahtadan yapılmış kalem gibi daha bir çok ürün sertifikalandırılır.

İster ahşap, ister kağıt her türlü odun kaynaklı ürün üzerinde görülen FSC-CoC damgası, o ürünün elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir biçimde yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir kurul tarafından onaylandığının işaretidir.Aycup ®  Karton Bardak